Tietosuojaseloste

Ilopilleri Apteekin verkkoapteekkin asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. RekisterinpitäjäIlopilleri Apteekki
Teollisuustie 1
96320 Rovaniemi
p. 029 3400 280 (pvm/mpm)
www.ilopilleriapteekki.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöEeva Norvapalo, apteekkari
Eeva-Kaisa Hänninen, proviisori

3. Rekisterin nimiIlopilleri Apteekin verkkoapteekin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitusRekisterin käyttötarkoituksena on ylläpitää sellaisia tietoja, joiden avulla voidaan toteuttaa verkkoapteekkitoimintaa. Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, tuotearvostelujen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Ilopilleri Apteekin alihankkijoilla, kuten esimerkiksi Postilla, Matkahuollolla tai Paytraililla.

Tietoja luovutetaan Ilopilleri Apteekin verkkokaupan ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat.

5. Rekisterin tietosisältöRekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot asiakkaasta:

 • Asiakasnumero

 • Nimi (etunimi, sukunimi)

 • Osoitetiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Tiedot lääkeneuvontatarpeesta

 • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista

 • Asiakkaan verkkoapteekkipalveluun jättämien viestien sisältö ja viestien tiedot

 • Kirjautumiseen tarvittavat tiedot

 • Tilaustiedot ja –historia

 • Ostokäyttäytyminen

 • Tuotearvosteluihin liittyvät tiedot

 • Muut tekniset tiedot6. Säännönmukaiset tietolähteetAsiakkaan täyttämä sähköinen rekisteröitymislomake, asiakkaan verkkopalveluun syöttämät tiedot
ja muut käytön aikana tallentuvat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleIlopilleri Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ilman asiakkaan kirjallista suostumusta
ulkopuolisille tahoille. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen
merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella (laki potilaan asemasta ja
oikeuksista (785/92) § 13, muut. 653/2000).

Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen säilytysaika ja hävittäminenTietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan ellei laki (esim. laki Sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61) toisin määrää.

9. Evästeiden käyttöApteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (cookies), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja
parannetaan palvelun laatua.

10. Rekisterin suojauksen periaatteetRekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu sähköisellä
pääsynhallinnalla, salauksella ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet
salassapitositoumuksen. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä
riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu (”Käyttäjät” ja
"Ylläpitäjät"). Kaikkia rekisterin Käyttäjiä ja Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminenAsiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26-28§).

Tarkastuspyyntö osoitetaan apteekin asiakaspalvelussa toimivalle työntekijälle, joka välittää sen
eteenpäin proviisori Eeva-Kaisa Hänniselle tai apteekkari Eeva Norvapalolle. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä siten, että asiakas sopii proviisori Eeva-Kaisa Hännisen tai apteekkari Eeva Norvapalon kanssa tarkastuksen suorittamisesta. Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Kirjalliset pyynnöt arkistoidaan.

Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen rekisteritietojen luovuttamista. Tiedot luovuttaa apteekkari Eeva Norvapalo, proviisori Eeva-Kaisa Hänninen tai apteekkarin valtuuttama henkilö.

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena. Tiedot luovutetaan maksutta kerran vuodessa, useammin tapahtuvasta tietojen luovutuksesta peritään palvelumaksu.

12. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminenAsiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan uuden tilauksen yhteydessä tai kirjautumalla omille sivuilleen. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Ilopilleri Apteekki oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän valtuuttamaan rekisteriasioista vastaavaan henkilöön rekisterissä olevan tiedon korjaamiseksi. Tietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten Väestötietorekisteristä.

13. Muut mahdolliset oikeudetRekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

14. Voimassaolo ja hyväksyminenTämä tietosuojaseloste on hyväksytty ja otettu käyttöön 10. tammikuuta 2014.

Tämä versio on hyväksytty ja voimassa 9. toukokuuta 2016 alkaen.


Eeva Norvapalo
apteekkari

Kaupan etusivulle